Ruimtelijke plannen, waaronder bestemmingsplannen, Structuurvisies etc., bekijken in samenhang met provinciale plankaarten (POL) en luchtfoto's
Aanmelding en archivering van Limburgse ruimtelijke plannen en monitoring van de planprocedures.
Registratie en monitoring van casussen in het kader van het Limburgs Kwaliteitsmenu, BOM+ en VORm
Voor accountaanvragen kunnen gemeenten contact opnemen met de provinciaal rayonplanoloog.